Đua Nước Rút Doanh Thu Cược, Về Nhất Nhận Ngay 1 iPhone XS Max 512GB

Cách Tham Gia:

1. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất trong thời gian "Đua Nước Rút" sẽ nhận ngay giải thưởng khủng tương ứng.


Điều Khoản & Điều Kiện

  1. 1. Đua Nước Rút Doanh Thu Cược ("khuyến mãi") bắt đầu từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
  2. 2. Doanh thu cược của thành viên sẽ đồng thời được tính từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
  3. 3. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất sẽ nhận được giải thưởng tương ứng:
Thứ Hạng Doanh Thu Cược Giải Thưởng Lưu Ý Số Thành Viên Nhận Giải
Top 1 >= 100,000,000,000 iPhone XS Max 512GB
Top 2 >= 70,000,000,000 iPhone XS Max 256GB
Top 3 >= 60,000,000,000 iPhone XS Max 64GB Đạt doanh thu cược trước, nhận giải thưởng trước 1
Top 4 >= 50,000,000,000 iPhone XR 256GB
Top 5 >= 40,000,000,000 iPhone XR 128GB
Top 6 >= 30,000,000,000 iPhone XR 64GB
Top 7-20 >= 10,000,000,000 10,000,000 VND Tiền Thưởng 1 vòng doanh thu cược 14

4. Tiền Thưởng sẽ được tự động cập nhật. iPhone sẽ được giao hàng trong vòng 7 ngày làm việc, sau khi thành viên xác nhận đầy đủ thông tin với K8.

5. Bảng Xếp Hạng Top 20 tính đến thời điểm hiện tại:


n***ph 42,710,759,750
2 n***77 33,263,074,250
3 n***ao 21,821,895,000
4 n***81 19,535,780,000
5 n***17 17,988,687,160
6 n***68 13,992,276,170

Xếp Hạng 7-20

Xếp Hạng, Tên Truy Cập, Doanh Thu Cược


7 n***gv 12,431,101,000
8 n***88 11,677,195,000
9 n***54 11,523,222,000
10 n***95 11,212,610,000
11 n***11 9,814,098,000
12 n***92 9,545,160,500
13 n***90 8,146,975,500
14 n***n4 7,736,534,650
15 n***on 7,699,910,000
16 n***34 7,586,507,000
17 n***68 7,258,495,500
18 n***g1 7,184,510,000
19 n***06 6,982,337,000
20 n***39 6,729,311,250

Xếp Hạng 21-50

Xếp Hạng, Tên Truy Cập, Doanh Thu Cược


21 n***ng 6,591,275,000
22 n***23 6,542,562,000
23 n***90 6,468,523,000
24 n***83 6,133,862,000
25 n***88 6,106,161,050
26 n***au 5,733,848,500
27 n***64 5,677,443,000
28 n***ho 5,655,674,000
29 n***23 5,446,383,950
30 n***9t 5,445,291,395
31 n***da 5,101,703,825
32 n***01 5,050,506,750
33 n***an 5,020,216,700
34 n***86 4,984,857,100
35 n***92 4,846,661,400
36 n***me 4,782,275,500
37 n***sc 4,770,275,000
38 n***g1 4,637,454,600
39 n***k8 4,533,614,500
40 n***nd 4,505,357,000
41 n***88 4,462,256,500
42 n***41 4,342,907,500
43 n***k8 4,296,813,000
44 n***12 3,845,734,375
45 n***97 3,762,310,400
46 n***88 3,415,531,000
47 n***eo 3,371,217,650
48 n***95 3,317,755,100
49 n***mv 3,304,793,400
50 n***15 3,127,352,000

6. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.